+31468225362 nathalie@equivida.be

Brug naar Intuïtief Bewustzijn

Wie was dokter Edward Bach?

Bach werd geboren op 24 september 1886 in Moseley, Engeland. Hij was als kind vaak ziek. Hij werd tijdens de schoolvakanties naar zijn grootouders in Wales gestuurd waar hij de natuur introk. Van jongs af aan was Bach zich bewust dat de structuur van de persoonlijkheid een weerslag moest hebben op de gezondheidstoestand. Bach werd arts, maar was niet tevreden met de allopathie die alleen maar een lichaam oplapt. Hij werd ontevreden over de begrenzingen van de gewone geneeskunde, die zich uitsluitend bezig hield met symptomen. In 1917 kreeg hij de diagnose van abdominale kanker. Zijn vaste besluit om zijn levenswerk af te maken, leidde tot volledige genezing. Hij overleed in 1936 op 50 jarige leeftijd.

38 remedies verdeeld in 7 groepen

Bach heeft in de natuur 38 remedies (bloesems van bomen en struiken) gevonden die overeen komen op geestelijk niveau met karaktertrekken die in iedere mens aanwezig zijn. Ze maken een einde aan het innerlijk onevenwicht, want als we innerlijk onevenwichtig zijn, dan ervaren we ook een onevenwicht met de omgeving.

Hij deelde deze 38 gemoedstoestanden in 7 groepen in:

Angst

Onzekerheid

Onvoldoende belangstelling voor het hier en nu

Eenzaamheid

Overgevoeligheid voor invloeden van buitenaf

Moedeloosheid en wanhoop

Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

De visie van Dr. Bach op lijden en ziekte

Het is opmerkelijk hoe Dr. Bach denkt over lijden en ziekte: ‘Negatieve ervaringen, ongewenste en beangstigende toestanden als tegenslag, ongeluk en ziekte zijn geen vijanden die wij moeten verslaan, verdringen of vernietigen. Elke vorm van lijden is een vriend die ons iets wil vertellen over hoe het met ons gesteld is. Tegenslag, crisis, ongemak en ziekte bieden altijd een kans op inzicht en ommekeer. Helen kan maar wanneer er geen heelheid is, genezen kan maar wanneer men ziek is.’

We kunnen aan de remedies denken vanaf het ogenblik dat gemoedstoestanden als ongewenst, belemmerend of storend worden ervaren. Wanneer de storende gemoedstoestand blijft voortduren, komen er op een bepaald moment ‘vage klachten’. Dat wil zeggen dat de storing zich bewust reeds aandient, hoewel het niet duidelijk is wat de oorzaken ervan zijn. Daarna volgen de lichamelijke klachten.

Wat doen Bachbloesems?

De Bach-bloemenremedies werken niet in op lichamelijke ziektesymptomen, maar op gemoedstoestanden. Is er geen harmonie tussen de gemoedstoestand en de persoonlijkheid, dan ervaart de persoonlijkheid dat als storend. Indien die storing niet opgeheven wordt, kan het gevolg daarvan zijn dat de persoonlijkheid daaronder gaat lijden. Symptomen zijn psychologische en/of lichamelijke gevolgen van zo’n volgehouden stoornis. De remedies pakken de symptomen niet rechtsreeks aan, maar brengen gemoed en geest weer tot rust.

De remedies pakken de oorzaken van disharmonie aan en herstellen het evenwicht op de verschillende bewustzijnsniveaus (onderbewust, onbewust en bewust niveau). Ze beïnvloeden onze aanleg tot zelfgenezing.

Gebruik en dosering

Minimum 4 x per dag 4 druppels. De 1ste dosis liefst ’s morgens op een nuchtere maag, de laatste dosis vlak voor het slapen gaan. Overdag neem je zo vaak als er behoefte aan is elke keer 4 druppels.

Hoe lang moet je de remedies innemen?

Er kan op deze vraag geen precies antwoord gegeven worden. Iedereen is anders, en zelfs voor ieder individu is iedere situatie, hoewel herkenbaar, nooit identiek.

Je kunt met een bepaalde combinatie van remedies stoppen, wanneer je voelt dat de oorzaak van het ongenoegen opgehouden heeft te bestaan. Een tijdsduur kan nooit op voorhand bepaald worden. Het is aan te raden de remedies nog een tijdje in te nemen nadat beterschap is bereikt. De kans dat je nog niet helemaal uit het oude patroon bent gegroeid is namelijk reëel.