+31468225362 nathalie@equivida.be

Brug naar Intuïtief Bewustzijn

Bachbloesems

De Bach-bloemenremedies werken niet in op lichamelijke ziektesymptomen, maar op gemoedstoestanden. Is er geen harmonie tussen de gemoedstoestand en jouw persoonlijkheid, dan ervaar je dat als storend. Als die storing niet opgeheven wordt, kan je emotionele, psychologische en/of lichamelijke symptomen ondervinden. De remedies pakken de symptomen niet rechtsreeks aan, maar brengen gemoed en geest weer tot rust. De remedies pakken de oorzaken van disharmonie aan en herstellen het evenwicht op de verschillende bewustzijnsniveaus (onderbewust, onbewust en bewust niveau). Ze beïnvloeden onze aanleg tot zelfgenezing.

Wie was dokter Dr. Edward Bach?

Van jongs af aan was Bach zich bewust dat de structuur van de persoonlijkheid een weerslag moest hebben op de gezondheidstoestand. Bach werd arts, maar was niet tevreden met de allopathie die alleen maar een lichaam oplapt. Bach heeft in de natuur 38 remedies (bloesems van bomen en struiken) gevonden die overeen komen op geestelijk niveau met karaktertrekken die in iedere mens aanwezig zijn.

Het is opmerkelijk hoe Dr. Bach denkt over lijden en ziekte: ‘Negatieve ervaringen, ongewenste en beangstigende toestanden als tegenslag, ongeluk en ziekte zijn geen vijanden die wij moeten verslaan, verdringen of vernietigen. Elke vorm van lijden is een vriend die ons iets wil vertellen over hoe het met ons gesteld is. Tegenslag, crisis, ongemak en ziekte bieden altijd een kans op inzicht en ommekeer. Helen kan maar wanneer er geen heelheid is, genezen kan maar wanneer men ziek is.’

 

Gebruik en dosering 

Minimum 4 x per dag 4 druppels. De 1ste dosis liefst ’s morgens op een nuchtere maag, de laatste dosis vlak voor het slapen gaan. Overdag neem je zo vaak als er behoefte aan is elke keer 4 druppels.

Hoe lang moet je de remedies innemen?

Er kan op deze vraag geen precies antwoord gegeven worden. Iedereen is anders en zelfs voor ieder individu is iedere situatie – hoewel herkenbaar – nooit identiek. Je kunt met een bepaalde combinatie van remedies stoppen wanneer je voelt dat de oorzaak van het ongenoegen opgehouden heeft te bestaan. Een tijdsduur kan nooit op voorhand bepaald worden. Het is aan te raden de remedies nog een tijdje in te nemen nadat beterschap is bereikt. De kans dat je nog niet helemaal uit het oude patroon bent gegroeid is namelijk reëel.

Online deelname mogelijk via Skype. Ik bezorg je een link om in te loggen. Ik deel de PowerPoint online zodat je mee kan volgen.

Op basis van je verhaal en je klachten maak ik een flesje met jouw persoonlijke remedies. Ik meet steeds de 38 remedies uit om te bekijken of deze passen bij jou. Het voordeel is dat remedies uitgemeten kunnen worden waarvan je je niet bewust bent. Dit maakt het ook uiterst geschikt voor kindjes!

Tarief

65,00€