+31468225362 nathalie@equivida.be

Brug naar Intuïtief Bewustzijn

Bewustzijn

Ieder mens is gezegend met een lichaam, met emoties, met gedachten en met een levensdoel.

We zijn ons zeker bewust van ons lichaam. We spenderen uren aan het verzorgen van ons lichaam – weliswaar eerder ons uiterlijk dan ons innerlijk. Maar zijn we ons ook bewust van die negatieve emoties die we voelen? De schaamte, het verdriet, de woede die we misschien al jaren verstoppen voor onszelf en voor de buitenwereld. We zijn ons ook niet bewust van het constant gebabbel in ons hoofd. Onze negatieve zelfpraat waar we ons hele leven lang mee opgezadeld zitten. De stem in ons hoofd die ons doet geloven dat we het niet waard zijn. 

Ons lichaam gaat naar de huisarts, onze emoties naar de psycholoog, onze gedachten naar de mental coach en onze energie naar een healer. Weet echter dat ons lichaam, onze emoties, onze gedachten en onze energie allemaal verbonden zijn en één geheel vormen. Een onbalans in één van deze gebieden zal de vier andere beïnvloeden. We onderscheiden dus vijf niveaus:

  1. Fysisch bewustzijn: de mens als fysiek wezen
  2. Emotioneel bewustzijn: de mens als emotioneel wezen
  3. Rationeel bewustzijn: de mens als mentaal wezen
  4. Doelbewustzijn: de mens als creatief wezen (met een levensdoel)
  5. Energetisch bewustzijn: de mens als energetisch wezen

We doen alsof we gelukkig zijn, omdat we verwacht worden gelukkig te zijn. Maar het merendeel van de tijd piekeren we ons suf, denken we dat we niet goed genoeg zijn, met als gevolg dat we ons miserabel voelen. Want onze gedachten beïnvloeden onze gevoelens, en andersom. Maar daar gaan we maar al te gemakkelijk aan voorbij.

Word het niet eens tijd om je bewust te zijn van jezelf, maar dan volledig. Niet enkel het spiegelbeeld dat je van jezelf waarneemt in de spiegel in je badkamer. Maar word je ook bewust van je emoties, van je gedachten, van je energie. Van zodra je je bewust bent van het feit dat je niet alleen een lichaam hebt, maar dat je ook emoties en gedachten hebt, en dat je geleid wordt door je passie en je dromen, zal het je opvallen dat je automatisch een ruimer bewustzijn ontwikkelt, het bewust zijn van je omgeving, van je partner, van je gezin, van je job,… 

Er is echter één groot probleem: veel van onze innerlijke processen verlopen grotendeels onbewust. De menselijke geest heeft een mysterieus karakter, doordat hij deels een bewust gebeuren en deels een onbewust gebeuren is. Ook hebben we allemaal een hoger bewustzijn. Het een is het resultaat van het ander: als je graaft in de lagen van je onderbewustzijn, en je ontdoet jezelf van de pellen van het ego, kom je uit bij een hoger bewustzijn. Het is net zoals een ui. Laag per laag pel je jezelf af van onderbewuste – veelal negatieve – emoties en gedachten. Je zet deze in het licht van je bewustzijn zodat ze geen obstakel meer vormen.

Als je je meer bewust bent van je gedachten, je emoties en je doelen, ontwikkel je tegelijkertijd een ruimer bewustzijn van je buitenwereld. Want je buitenwereld is een spiegel van je binnenwereld. En van zodra je begrijpt dat er achter onze materiële werkelijkheid een heel andere, energetische werkelijkheid schuilgaat, kunnen we beide werelden integreren in ons leven.

Deze energetische wereld hanteert heel andere principes. En als je deze wetmatigheden toepast, kan je bewust bijdragen aan je geluk, je gezondheid, je overvloed. Als je ontwaakt en groeit naar een hoger bewustzijn, wordt ook je intuïtie sterker. Dit innerlijk kompas zal je helpen de juiste beslissingen te maken, mensen en situaties te doorgronden, om jouw doelen op de best mogelijk manier te manifesteren!