+31468225362 nathalie@equivida.be

Brug naar Intuïtief Bewustzijn

Boodschappen van je beschermengel

De ‘Hemel’ is druk bewoond met allerlei prachtige, Goddelijke wezens. Ik gebruik het woord ‘Hemel’, maar eigenlijk is dit verkeerd van mij. De hemel suggereert een plaats boven ons maar je hoeft niet letterlijk je gezicht naar de hemel te draaien om jouw Hemelse troepen te ‘zien’. Deze Goddelijke wezens zijn pure en zuivere trillende energie van een zeer hoge frequentie. Jouw hulptroepen bestaande uit engelen, gidsen en overleden dierbaren zijn er altijd. Het is onze taak om ze te verwelkomen in ons leven.

Iedereen heeft minstens één beschermengel. Je beschermengel heeft als taak boodschapper te zijn voor jou. De naam ‘engel’ komt van het Grieks woord ‘angelos’, wat boodschapper betekent. Het Hebreeuwse woord voor engel – ‘malach’ – betekent precies hetzelfde: een boodschapper.

Ook heeft je beschermengel een beschermende en leidende functie. Vaak waarschuwt hij of zij. Engelen zijn er om je te helpen. Je beschermengel is een beetje je reisleider. Ze begeleiden je op subtiele of minder subtiele wijze. Als je begint te erkennen dat ze bestaan, zal je hun rol in je leven beginnen te voelen. 

Hoewel deze liefdevolle wezens ontzettend graag met jou willen samenwerken, vragen ze van jouw kant wel toestemming om zich te openbaren in jouw leven. Altijd en overal kan jij hun hulp inschakelen: in je auto, op je werk, in de supermarkt, in je bed, op de wc,… In je pyjama of in smoking, het maakt allemaal niet uit. Vraag het gewoon! Zij zullen je als antwoord op je vraag tekens sturen (zie deel II) of ‘communiceren’ met jou via je subtiele zintuigen (zie deel III). Het is aan ons om ons bewustzijn naar een hoger niveau te tillen. En dat is het doel van deze workshop: jouw intuïtief bewustzijn ontwikkelen zodat je kan (leren) communiceren met je beschermengel!

 

De cursus is opgedeeld in drie delen:

Deel I: Intuïtie, de brug tussen jezelf en het Universum d.d. donderdag 17/11/2022 van 18.30u tot 21.30u

Jouw intuïtie is de brug tussen jezelf en de ‘communicatie’ met je beschermengel. Iedereen heeft een zekere mate van intuïtie. Maar we bestempelen het gemakkelijk als ‘toeval’ of een bizarre ingeving. Je moet leren jezelf open te stellen voor je innerlijk begeleidingssysteem. Als je dit deel van jezelf ontwikkelt, kun je dit natuurlijk kompas in je dagelijks leven gebruiken. Want intuïtie kan je helpen bij alle facetten van je leven, zowel in je privéleven als in je zakelijk leven, zowel bij het nemen van alledaagse beslissingen als bij het naderen van een kruispunt in je leven. Ik leer je je bewustzijn te ontwikkelen tot een hoger niveau. Ik leg de drie vormen van intuïtie uit, de functie en het doel van jouw intuïtie en de obstakels die je intuïtie kunnen blokkeren. Intuïtie is een proces in twee stappen: het ontvangen van indrukken én het interpreteren van deze – veelal symbolische – informatie. Ik begeleid je doorheen deze twee stappen met tal van praktische oefeningen. Zo ben je klaar om je intuïtie te gebruiken voor het interpreteren van de boodschappen van je beschermengel in het tweede deel.


Deel II: Tekens van je beschermengel d.d. donderdag 24/11/2022 van 18.30u tot 21.30u

Ik gebruik het woord ‘tekens’ van Boven om die boodschappen te omschrijven die afkomstig zijn van jouw beschermengel. Je beschermengel stuurt je antwoorden in de vorm van ‘tekens’ in deze materiële wereld. Een eerste belangrijk criterium van deze tekens is de ‘ongewoonheid’ wanneer ze zich voordoen. Een volgend criterium is je gevoel. De tekens triggeren je, je ‘voelt’ als het ware deze speciale interventie. Je beschermengel gebruikt alle mogelijke tekens via allerlei wegen om jouw aandacht te trekken. Je beschermengel communiceert in jouw taal – vaak symbolisch van aard – hoewel hij/zij soms ook gewoon hun eigen tekens sturen in de hoop dat jij deze ontcijfert en herkent. Er is steeds een connectie tussen jouw persoonlijke situatie en het teken dat je krijgt. En al deze tekens zijn perfect Goddelijk getimed, alsof jouw Hemels Team gewoon weet wanneer je behoefte hebt aan een boodschap.

In dit deel van de workshop ga ik dieper in op de verschillende soorten tekens die je zou kunnen krijgen om je te helpen bewust te worden van deze boodschappen en ze niet toe te schrijven aan louter toeval.


Deel III: Innerlijke leiding van je beschermengel d.d. donderdag 08/12/2022 van 18.30u tot 21.30u

Nu je de externe tekens hebt leren opmerken, is er nog een manier waarop je beschermengel met jou communiceert: via je subtiele of ‘innerlijke’ zintuigen die corresponderen met je vijf fysieke zintuigen. Ik vestig je aandacht op je binnenwereld, je verbeelding, je gedachten en je gevoel. Ik deel een aantal weetjes waarop je moet letten om je persoonlijke intuïtieve communicatiestijl te leren kennen. Dit is een doe-workshop waarin je veel zal oefenen om contact te maken met je beschermengel. Je komt zelfs de naam van je beschermengel te weten!


Prijs: 195€ voor de drie workshops samen.
Betaling per workshop is mogelijk: 75€ per workshop.


Inbegrepen:

  • PowerPoint-presentatie als visuele begeleiding.
  • Drank: Koffie, thee, water.


Praktisch:

Online deelname mogelijk via Skype. Ik bezorg je een link om in te loggen. Ik deel de PowerPoint online zodat je mee kan volgen.
Gelieve op voorhand je deelname te bevestigen via pb, via mail naar nathalie@brugtussentweewerelden.be of telefonisch op 0468/22.53.62.
Plaatsen zijn beperkt. Je plaatsje is gereserveerd bij betaling van een voorschot: 95€ voor de drie delen op rekeningnummer BE52 7350 4743 5109 met vermelding ‘WS Beschermengel’. Het saldo (100€ voor de drie delen) betaal je voor aanvang van de workshop per overschrijving of ter plaatse (cash of bankapp).