Kaartleggen, Healing, Totaal Therapie, Bachbloesems

Mijn diensten

Vier diensten in mijn gamma

Kaartleggen, Healing, Bachbloesems, Totaal Therapie

Kaartleggen

Kaartleggen met Lenormand en Tarot
Kaartleggen is een intuïtieve kunst. We hebben de neiging hulp of verklaringen te zoeken als we het moeilijk hebben. Voorspellen met de kaarten houdt in dat we inzicht proberen te verkrijgen in onszelf en de moeilijkheden waarmee we kampen. Bewustwording en inzicht kunnen onze visie verruimen waardoor we onszelf en de omstandigheden beter begrijpen.
Ik leg zowel kaart met de Lenormand kaarten als met de Tarot kaarten.

Kaarten geven inzicht
Kaarten zijn een bron van informatie en inspiratie, die je inzicht geven in jezelf en je problematiek. De kaarten laten je die blinde vlek zien die je niet wil of kan zien, een stuk informatie vanuit het onbewuste. Van zodra het onbewuste kenbaar wordt in het bewuste, kunnen jijzelf én de situatie waarmee je wordt geconfronteerd, veranderen. Zo binnen, zo buiten. Maar hoe werkt dit dan?

Het onbewuste wordt bewust
Het onbewuste verdringt wat we in het dagelijkse bewustzijn niet onder ogen willen, kunnen of durven zien. Kaarten moedigen aan om juist die blinde vlekken te onderzoeken, want hierin schuilt vaak een ongewaardeerd deel van jezelf. Dat kan soms beangstigend en bedreigend aanvoelen, en kan weerstand oproepen. Dat is menselijk. Vandaar dat ik ook altijd de raad geef om de kaartlegging even te laten bezinken.

Verscholen mogelijkheden en/of vaardigheden
Kaarten kunnen je ook wijzen op richtingen die je nooit voor mogelijk zou houden, of vaardigheden/talenten/capaciteiten waarvan je nooit had kunnen denken dat je ze hebt. Maar deze nieuwe mogelijkheden komen boven met een reden. De tijd is dan ook rijp om hier iets mee te doen. Dit zijn nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen die je leven een andere wending geven in de richting die beter past bij jouw levensdoel en dromen.

Brug tussen twee werelden, Tarot kaarten

Transformatie
Het leven is constant onderhevig aan verandering. We sluiten het oude af, om het nieuwe te verwelkomen. Dit transformatieproces verloopt in de beste omstandigheden rustig en vredig. Maar soms ook met een schok die pijnlijk is, waardoor het leven ineens een puinhoop lijkt. De kaarten tonen je het waarom achter deze transformatie. De kaarten geven je hoop. De donkerste nacht geeft ons het helderste licht.

Toekomst
De kaarten geven je een blik in de toekomst, maar dat is geen vaststaande waarheid. Dit geeft je enkel een scenario hoe de toekomst zou kunnen verlopen als jij hetzelfde pad blijft bewandelen. Een betere benadering is een ‘wat als’ benadering van de toekomst. Wat zou er gebeuren als? Elk mogelijk scenario die de kaarten laten zien, moet jijzelf interpreteren. Hoe voel jij je bij deze situatie? Wat denk jij over deze mogelijke uitkomst?

Kaartlegconsult
Elke kaartlegging is een interactie tussen jou als vragende partij en mezelf als kaartlegster. Het woord interactie impliceert dus actie. Het is heel gemakkelijk en veilig voor de vrager om de verantwoordelijkheid bij de kaartlegster te leggen. Dan hoef je niet aan zelfonderzoek te doen en blijf je passief zitten in je comfortzone. Wat is het nut van een juiste voorspelling als je geconfronteerd wordt met informatie die voor jou aanvoelt als onjuist omdat je niet wilt of durft geconfronteerd te worden met deze informatie? Het doel van een kaartlegging is een hogere bewustwording, iets waar je uit leert, je gaat op zelfonderzoek uit.
Een open houding en een actieve betrokkenheid leveren je meer inzicht op dan enkel het willen weten van een mogelijke uitkomst op je vraag.

Kaartlegging vanop afstand
Ik geef kaartleggingen vanop afstand, maar zoals ik al heb aangegeven zal ik dit in eerste instantie niet aanbevelen. Er zijn uiteraard altijd uitzonderingen. Nood breekt wet. Soms is het beter om de gevraagde informatie te verkrijgen vanop afstand, dan helemaal niets.
Praktisch: Je bezorgt mij een omschrijving van je vraag en de situatie. Ik leg kaart over jouw situatie, zowel met Lenormand als Tarot. Achteraf krijg je van mij een uitgebreid verslag toegestuurd van beide leggingen.

Lenormand en Tarot
Ik leg kaart met Lenormand en Tarot kaarten. Beide kaarten geven inzichten, maar vanuit een andere invalshoek waardoor ze elkaar mooi aanvullen en je zo een totaalbeeld krijgt van de situatie.

Tarief

75,00€

Healing

Ziekte… vroeg of laat krijg je – of mensen in jouw omgeving – ermee te maken.

Maar wat is ziekte? Ziekte is het makkelijkst te definiëren als een onevenwicht waar een heel proces aan vooraf is gegaan. Pas als dit zichtbaar is in het fysieke lichaam of in afwijkend gedrag (zoals psychiatrische ziektebeelden) benoemen we dit als ziek zijn. Maar een mens is meer dan een fysiek lichaam.

We onderscheiden vijf niveaus :

  • de mens als fysiek wezen
  • de mens als emotioneel wezen
  • de mens als mentaal wezen
  • de mens als creatief wezen met een levensdoel
  • de mens als energetisch wezen

Healing – ‘heel’ wording – speelt zich af op het energetische niveau. Alles is energie. Ook jij bent een energetisch veld. Jij kneedt en vormt jouw energie voortdurend met je bewustzijn. Je doet het met elke gedachte, elke emotie, elke intentie, alles wat je doet. Hoe je je voelt, wat je denkt, gelooft,… beïnvloedt hoe de energie naar jou en door jou stroomt. 

Een ‘ziekte’ of aandoening ontstaat eerst op energetisch niveau als een blokkade die zich later kan manifesteren op fysisch, emotioneel of mentaal niveau. Als energie niet stroomt, krijg je een blokkade. Vergelijk het met water. Stromend water is gezond, stilstaand water geeft rotting. Met een healing breng je terug ‘beweging’ in wat gestagneerd was. Eenmaal de oorzaak behandeld is, herstelt het evenwicht dat van nature aanwezig is en volgt een zichtbare en meetbare genezing.

Een healing brengt je ook naar een hoger energetisch niveau, een hoger bewustzijn. Je wordt je bewuster van jezelf en je omringende leefwereld. Hierdoor begint een proces van ontwaken. Je intuïtieve vaardigheden worden sterker, je merkt dat niets toeval is en je ontwikkelt een verruimd bewustzijn. Vandaar dat een genezingsproces ook een transformatieproces is.

Praktisch

Het consult begint met een inleidend gesprek waarin ik luister naar je verhaal. Nadien neem je plaats op de massagetafel. Tijdens de healing plaats ik mijn handen op verschillende plaatsen op je lichaam. Ik behandel ineens (eventuele) pijnpunten. Je kan tintelingen, prikkelingen, koude, warmte,… gewaar worden. Na de healing kan je koude rillingen, vermoeidheid, een gevoel van koorts ervaren,… Luister naar je lichaam, drink voldoende water en neem je rust. Deze bijwerkingen kunnen toegeschreven worden aan ontgifting en verdwijnen binnen enkele dagen.

Healing bij Brug tussen Twee Werelden
Tarief

Healing met intakegesprek 95,00€
Healing 75,00€

Bachbloesems

De Bach-bloemenremedies werken niet in op lichamelijke ziektesymptomen, maar op gemoedstoestanden. Is er geen harmonie tussen de gemoedstoestand en jouw persoonlijkheid, dan ervaar je dat als storend. Als die storing niet opgeheven wordt, kan je emotionele, psychologische en/of lichamelijke symptomen ondervinden. De remedies pakken de symptomen niet rechtsreeks aan, maar brengen gemoed en geest weer tot rust. De remedies pakken de oorzaken van disharmonie aan en herstellen het evenwicht op de verschillende bewustzijnsniveaus (onderbewust, onbewust en bewust niveau). Ze beïnvloeden onze aanleg tot zelfgenezing.

Wie was dokter Dr. Edward Bach?
Van jongs af aan was Bach zich bewust dat de structuur van de persoonlijkheid een weerslag moest hebben op de gezondheidstoestand. Bach werd arts, maar was niet tevreden met de allopathie die alleen maar een lichaam oplapt. Bach heeft in de natuur 38 remedies (bloesems van bomen en struiken) gevonden die overeen komen op geestelijk niveau met karaktertrekken die in iedere mens aanwezig zijn.
Het is opmerkelijk hoe Dr. Bach denkt over lijden en ziekte: ‘Negatieve ervaringen, ongewenste en beangstigende toestanden als tegenslag, ongeluk en ziekte zijn geen vijanden die wij moeten verslaan, verdringen of vernietigen. Elke vorm van lijden is een vriend die ons iets wil vertellen over hoe het met ons gesteld is. Tegenslag, crisis, ongemak en ziekte bieden altijd een kans op inzicht en ommekeer. Helen kan maar wanneer er geen heelheid is, genezen kan maar wanneer men ziek is.’

Gebruik en dosering
Minimum 4 x per dag 4 druppels. De 1ste dosis liefst ’s morgens op een nuchtere maag, de laatste dosis vlak voor het slapen gaan. Overdag neem je zo vaak als er behoefte aan is elke keer 4 druppels.

Hoe lang moet je de remedies innemen?
Er kan op deze vraag geen precies antwoord gegeven worden. Iedereen is anders en zelfs voor ieder individu is iedere situatie – hoewel herkenbaar – nooit identiek.
Je kunt met een bepaalde combinatie van remedies stoppen wanneer je voelt dat de oorzaak van het ongenoegen opgehouden heeft te bestaan. Een tijdsduur kan nooit op voorhand bepaald worden. Het is aan te raden de remedies nog een tijdje in te nemen nadat beterschap is bereikt. De kans dat je nog niet helemaal uit het oude patroon bent gegroeid is namelijk reëel.

Praktisch
Op basis van je verhaal en je klachten maak ik een flesje met jouw persoonlijke remedies. Ik meet steeds de 38 remedies uit om te bekijken of deze passen bij jou. Het voordeel is dat remedies uitgemeten kunnen worden waarvan je je niet bewust bent. Dit maakt het ook uiterst geschikt voor kindjes!

Bachbloesems

Tarief

65,00€

Totaal Therapie

Tijdens een inleidend gesprek luister ik aandachtig naar jouw verhaal en eventuele problematiek(en). Ik start meteen de begeleiding op. Deze begeleiding is persoonlijk, aangepast aan jouw behoeften. Jij bent uniek, dus ook je behandelingsplan zal uniek zijn. Dit behandelingsplan is een combinatie van therapieën om je lichamelijk, emotioneel, geestelijk en energetisch te ondersteunen.

Je zal op relatief korte tijd ontzettend veel kennis vergaren en inzicht verkrijgen in jezelf. Je leert in jezelf te kijken, want alles begint bij jezelf. We gaan op zoek naar eventuele blokkades op fysisch niveau (pijn, ziekte en andere klachten), negatieve emoties en beperkende overtuigingen die aan de basis liggen. Het doel is om bewust te worden van – veelal onbewuste – negatieve emoties en gedachten. Je ontdekt jouw innerlijke kracht en vertrouwt op je intuïtie om je hoogste Zelf te manifesteren.

Brug tussen Twee Werelden - onderbewustzijn

Voedingstherapie:
‘Maak van uw voeding uw medicijn’ is een beroemde uitspraak van Hippocrates (denk aan de eed van Hippocrates die dokters moeten afleggen) om het belang van gezonde voeding aan te tonen. Voedingstherapie is één van de meest efficiënte therapieën, het brengt op relatief korte tijd verbetering op somatisch en psychisch niveau. Een zeer belangrijk principe om na te leven is het zuur-base evenwicht. Het menselijk lichaam is steeds op zoek naar evenwicht. Dit fysiek evenwicht noemt men homeostase. Door een goed zuur-base evenwicht in de voeding toe te passen, wordt verzuring van de weefsels (denk aan reumatische aandoeningen) én je emoties voorkomen. Ik spoor eventuele allergieën en/of intoleranties op en ik ondersteun fysische klachten – indien noodzakelijk – met natuurlijke voedingssupplementen. Ik werk als gediplomeerd therapeute samen met de Nederlandse firma Energetica Natura.

Bachbloesemtherapie:
Zoals hierboven beschreven, gaan we op de gemoedstoestanden werken. Is er geen harmonie tussen de gemoedstoestand en jouw persoonlijkheid, dan ervaar je dat als storend. Als die storing niet opgeheven wordt, kan je emotionele, psychologische en/of lichamelijke symptomen ondervinden. De remedies pakken de symptomen niet rechtsreeks aan, maar brengen gemoed en geest weer tot rust. De remedies pakken de oorzaken van disharmonie aan en herstellen het evenwicht op de verschillende bewustzijnsniveaus (onderbewust, onbewust en bewust niveau). Ze beïnvloeden onze aanleg tot zelfgenezing.

Geestelijke therapie:
Je geest kan je lichaam helen. Je kan jezelf ziek denken, maar je kan jezelf ook gezond denken. Achter onbewuste beperkende overtuigingen schuilt een destructieve kracht. Een nieuwe persoonlijkheid creëert een nieuwe persoonlijke realiteit. Om te veranderen, moet jij je bewust worden van je onbewuste zelf. Dezelfde gedachten leiden tot dezelfde keuzen, dezelfde handelingen, dezelfde gebeurtenissen en dezelfde emoties die onze identiteit herbevestigen. Je moet je vertrouwd maken met nieuwe gedachtepatronen en nieuwe ervaringen. Alles begint bij een gedachte! Nieuwe gedachten creëren nieuwe genen (je genetische code ligt niet vast!) die nieuwe eiwitten aanmaken. De expressie van eiwitten is de expressie van leven. Een vernieuwde geest én een vernieuwd lichaam zullen worden geboren!

Healing:
Healing – ‘heel’ wording – speelt zich af op het energetische niveau. Alles is energie. Ook jij bent een energetisch veld. Hoe je je voelt, wat je denkt, gelooft,… beïnvloedt hoe de energie naar jou en door jou stroomt. Als energie niet stroomt, krijg je een blokkade. Een ‘ziekte’ of aandoening ontstaat dus eerst op energetisch niveau als een blokkade die zich later kan manifesteren op fysisch, emotioneel of mentaal niveau. Met een healing breng ik terug ‘beweging’ in wat gestagneerd was. Een healing brengt je ook naar een hoger energetisch niveau, een hoger bewustzijn. Hierdoor begint een proces van ontwaken. Je intuïtieve vaardigheden worden sterker en je ontwikkelt een verruimd bewustzijn. Vandaar dat een genezingsproces ook een transformatieproces is.

Tarief

75,00€

Een eerste kennismaking is zo gebeurd. Ik besef dat het soms moed vraagt om voor de eerste maal over jouw situatie te praten. Daarom is het mijn taak om je gerust te stellen, je te adviseren en persoonlijk te begeleiden.
Ik hoor het graag!