+31468225362 nathalie@equivida.be

Brug naar Intuïtief Bewustzijn

Waterviolier (Water Violet): arrogantie, trots

Waterviolier wordt gebruikt bij arrogantie en superioriteit. Je bent net iets te overtuigd van je eigen kunnen. Je bent zeer bekwaam, zelfstandig en een goede adviseur. Je hebt veel talenten, maar je voelt je hierdoor superieur. Je bent zeer gesteld op privacy en duldt geen inmenging. Het terugtrekken wordt ingegeven door trots, een gevoel van bijzonder zijn, boven andere mensen te staan. Dat leidt dan weer tot zowel innerlijke als uiterlijke gereserveerdheid, afstandelijkheid, eenzaamheid en contactproblemen. Onderliggend schuilt hier de angst dat anderen je fouten en gebreken zouden zien en de angst om emoties te tonen.

Reuzenbalsemien (Impatiens): tijdsdruk, ongeduld

Reuzenbalsemien is de remedie tegen ongeduld. Je bent ongeduldig, je kan niet tegen getreuzel of uitstel, je bent zenuwachtig, geïrriteerd, opvliegend en prikkelbaar. Je voelt je gefrustreerd door de traagheid van anderen. Je werkt liefst op je eigen (hoge) tempo. Je hebt moeite om je in anderen in te leven of begrip voor anderen op te brengen. Bij kwaadheid verlies je je zelfcontrole. Je doorziet snel situaties en het kost je veel moeite om te begrijpen waarom anderen daar niet toe in staat zijn. Geweldige onverdraagzaamheid, want time is money.

Struikheide (Heather): egocentrisme

Struikheide wordt ingezet bij egocentrisme. Je verwart aandacht met contact en wil voortdurend aandacht hebben, aandacht trekken, jouw verhaal doen. Je ziet jezelf als het centrum van de wereld. Je wilt altijd en overal je verhaal doen, maar van zodra je zelf moet luisteren denk je dat je eigen verhaal niet interessant genoeg meer was en ga je weer over op iets dat de ander zeker zal willen weten: iets erger, iets sensationeler. Je voelt je in alle omstandigheden toch alleen, eenzaam, tekort gedaan, niet naar waarde geschat. De diepere achtergrond achter struikheide is eenzaamheid.