+31468225362 nathalie@equivida.be

Brug naar Intuïtief Bewustzijn

Emotioneel bewustzijn

Als mens hebben we ook gevoelens, het belevingsbewustzijn of het bewustzijn vanuit het gevoel. Het gevoelsleven is gekenmerkt door positieve en negatieve signalen, die ons leiden door het labyrint van het leven en die als gevoelens worden ervaren. Intense gevoelens noemen we emoties.

In onze maatschappij is het moeilijk om onze gevoelens toe te laten. Mannen mogen niet wenen, en vrouwen moeten maar niet zo ‘labiel’ zijn. We verbergen onze emoties voor onszelf en voor de buitenwereld. We zijn opgegroeid met de boodschap dat we gelukkig moeten zijn. Maar het is een absurditeit om steeds gelukkig en fladderend door het leven te gaan. Want er gebeuren soms pijnlijke dingen in een mensenleven. We verliezen een dierbare, we eindigen een relatie, de kinderen zijn een bron van zorgen, op het werk lopen we een promotie mis,… Ieder huisje heeft zijn kruisje.

Een zeer belangrijke – en tevens moeilijke – stap is je bewust te worden van je emoties. Erken je gevoelens die achter moeilijke ervaringen verborgen liggen. Als je geconfronteerd wordt met een pijnlijke emotionele gebeurtenis, is de meest logische reactie om hiervan te vluchten, om de pijn niet te hoeven voelen. Je negeert deze diepe emotionele wonden, deze traumatische gebeurtenis(sen), omdat de emotionele pijn bijna ondraaglijk is. We negeren deze negatieve emoties en begraven deze ergens diep in onszelf.

Maar destructieve emoties kunnen een macht krijgen als we ze niet onderzoeken en er niet bewust mee omgaan. Wanneer negatieve emoties zich voordoen, veroorzaken ze veranderingen in de biochemie van het lichaam. Als zulke emoties van korte duur zijn, kunnen de normale homeostatische mechanismen van het lichaam de nieuwe toestand van bijvoorbeeld verhoogde maagzuurafscheiding of hogere bloeddruk best aan. Als echter de negatieve emotie onmatig groot is in energieverbruik of langere tijd aanhoudt en dus chronisch wordt, zal ziekte of slecht functioneren het gevolg zijn. Wat je onderdrukt, houd je ook in stand. Langdurige onderdrukte emoties kunnen schadelijk zijn voor je gezondheid. Zij hechten zich vast op een bepaalde plaats in het lichaam, waardoor je na verloop van tijd ook daadwerkelijk fysische pijn gaat voelen. Deze emotionele pijn duikt steeds weer op, komt aan de oppervlakte, totdat we moedig genoeg zijn om deze emotie te erkennen.

De gevoelens die we onderdrukken, vragen van ons om te worden geïntegreerd, te worden aanvaard. Als we onze gevoelens niet aanvaarden, komen ze toch naar boven op de minst gelegen momenten. Hun aanvallen hinderen je in die gebieden van je leven die het meeste voor je betekenen. Want wat doe je, meestal onbewust? Je projecteert deze emoties op andere mensen of op de omstandigheden. Je begint met de vinger te wijzen, in de hoop een schuldige te vinden voor jouw miserabel gevoel. Maar het katapulteren van schuld op iemand anders doet jou niet minder miserabel voelen. Dit is een verkeerde aanpak. Van zodra je de pijn gaat voelen, begin je met het helen ervan.

Door begrip op te brengen voor je negatieve emoties, angsten en complexen en door deze te accepteren als een deel van jezelf, krijg je er controle over. Als je luistert naar je emoties, erken je de bange delen van je persoonlijkheid die je wilt veranderen. Je wil niet dat deze duistere emoties telkens weer de kop opsteken en invloed uitoefenen over jou en de omstandigheden in je leven. Doordat je je verzet tegen een slechte eigenschap, houd je het opgesloten. Op het moment dat je het accepteert, kan je je weerstand loslaten en is het niet langer een probleem. De bedoeling is om een – voor jou – ‘slechte’ eigenschap om te buigen naar een positieve kwaliteit die je nog kan gebruiken. Achter elke duistere emotie schuilt ook haar tegenhanger, een positieve kwaliteit.

Probeer de geschenken te ontdekken in alle delen van jezelf die je niet leuk vindt. We hebben iedere eigenschap en het tegendeel ervan in ons, iedere menselijke emotie en impuls. We dienen alle aspecten van onszelf te leren kennen en te accepteren, goed en slecht. Als je denkt dat je een bepaalde negatieve eigenschap hebt, kun je op zoek gaan naar het tegendeel en je kracht vinden. Er is slechts een verschuiving nodig in je waarneming.

Begeleiding:

  • Bachbloesems: uitmeten van de voor jou passende bachbloesems om te ontdekken welke onderbewuste emoties je uit balans brengen. Dit werkt tweeledig. Ten eerste krijg je inzicht in jouw – veelal onderbewuste en diep weggestoken – ‘negatieve’ emoties. Ten tweede zullen de Bachbloesems helpen om deze negatieve gemoedstoestanden te overwinnen.
  • Opsporen van negatieve emoties en deze ombuigen tot krachtige, evenwichtige emoties.
    • De grote temperamententest
    • Spiegeling en projectie
    • Negatieve en positieve woordenlijst