+31468225362 nathalie@equivida.be

Brug naar Intuïtief Bewustzijn

Energetisch bewustzijn

Alles is energie. Deze stelling is misschien voor velen moeilijk aan te nemen, omdat energie onzichtbaar en ontastbaar is voor de meesten onder ons. En wat we niet kunnen ervaren met onze vijf zintuigen, bestaat niet. Of dat is ons toch ingepeperd in onze op wetenschap georiënteerde maatschappij. We hebben geleerd te vertrouwen op onze vijf zintuigen en op ons ‘gezond’ verstand. Dus alles wat we niet kunnen waarnemen of ‘onlogisch’ is, is onbestaande.

Alles is energie en alles is in beweging. We dienen energie te zien in de context van vibratie en beweging. Binnen deze formulering is energie de snelheid van het persoonlijke energieveld van iemand. Een wetenschapper zal je vertellen dat energie gemeten wordt naar snelheid en de grootte van de gecreëerde golf. De omvang van de golf wordt gemeten van laag tot hoog en langzaam tot snel. Zo bevindt zich alles in een staat van beweging. Zelfs de briljante geleerde Albert Einstein heeft in 1905 ontdekt met zijn alom bekende formule E = MC² dat materie en energie twee verschillende vormen zijn van hetzelfde: dat materie energie is die zichtbaar geworden is. Natuurkundigen hebben nu de juistheid van deze stelling bewezen. 

Ook jij bent een veld van energie! Omdat energie de bouwsteen is van alles, geeft dat je behoorlijk veel macht. Jij kneedt en vormt die energie voortdurend met je bewustzijn. Je doet het met elke gedachte, elke emotie, elke intentie, alles wat je doet. Hoe je je voelt, wat je denkt, gelooft,… beïnvloedt hoe de energie naar jou en door jou stroomt. En hoe jij vibreert beïnvloedt weer wat je uit het energieveld haalt waarmee je verbonden bent. Alles wat op dezelfde frequentie of golflengte vibreert, trek jij uit dit veld jouw wereld in. We trekken aan dat wat op dezelfde manier vibreert. Wij veroorzaken die vibratie zelf en zijn dus de magneet, de oorzaak. Zo werkt de energetische Wet van Aantrekking, intussen wereldbekend door het boek ‘The Law of Attraction’.

We trekken via ons niveau van bewustzijn – dus ook via ons onderbewuste – mensen en situaties aan in ons leven via de energetische Wet van de Aantrekkingskracht. Je trekt bepaalde personen of situaties aan omdat zij een spiegel zijn van je gedachten, emoties en (beperkende) overtuigingen. Op dezelfde manier verdwijnen mensen en situaties die je ooit aantrekkelijk vond uit je leven, omdat jouw ‘energie’ is veranderd. Alles en iedereen die je aantrekt in je leven stemt overeen met je denkpatronen en emoties. 

Als je wilt veranderen wie en wat je aantrekt, houd dan meer vast aan positieve, liefdevolle en vreugdevolle gedachten en gevoelens. Hier is een ingrijpende verandering van bewustzijn voor nodig. Je kunt dus jezelf en jouw omringende leefwereld veranderen door je gedachten en je gevoelens op een hogere, positievere frequentie te brengen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want dit vereist een ongelooflijke zelfkennis. Hier ligt dikwijls een leerervaring aan de basis: wat moet je leren over jezelf? Van zodra je deze levensles hebt geleerd, zal je nooit meer diezelfde mensen of situaties aantrekken. Want jouw energie is veranderd. Het begint dus altijd bij jezelf. Dat is een zware verantwoordelijkheid om te dragen, want je kan dan ook nooit meer de schuld bij een ander leggen.

Niets gebeurt dus toevallig! En dat kan ongeloofwaardig klinken. Het kan zelfs je hele wereld op z’n kop zetten. Maar onthoud de volgende stelling: ‘Alles wat je gewaarwordt, alles wat je ziet, voelt, hoort, herinnert of intuïtief aanvoelt – kortom alles – heeft een betekenis voor jou. Écht alles!’ Alles wat jou ‘toevalt’ heeft iets te betekenen voor jou. Er is niets in het leven wat geen betekenis heeft.

Een groot deel wat jou ‘overkomt’, regel jij zelf – bewust of onbewust. En hier schuilt vaak het grootste obstakel. Wat we bewust regelen, is meestal duidelijk. Het wordt pas een raadsel als je iets onbewust regelt. Vaak lijken ‘toevalligheden’ ons te overvallen. Je bestempelt het als iets dat je overkomt. Maar de waarheid is dat jijzelf – weliswaar onbewust – ook die omstandigheden regelt die toeval lijken. Iedere gebeurtenis, iedere handeling, alles wat we opmerken, het tijdstip waarop we dingen ondernemen,… heeft een reden en betekenis.

Van zodra je je hiervan bewust bent, kom je in een staat van Hoger bewustzijn. Op dit niveau zien we en ervaren we hoe alles met elkaar samenhangt en begrijpen we waarom het leven loopt zoals het loopt. Het is alsof we wakker worden en de dingen voor het eerst pas echt helder waarnemen. We ontwaken, en het is alsof er een nieuw zintuig bijkomt. Je intuïtie wordt scherper, en je kijkt als het ware verder en dieper. Er onthult zich een nieuwe werkelijkheid. Daar ervaren we een innerlijk weten en een intuïtief vermogen die zo sterk zijn dat we altijd precies weten wat we wel of niet moeten doen en welke beslissing we moeten nemen.

Begeleiding:

  • Een healing kan je helpen jouw energie te veranderen – zowel fysisch, emotioneel, rationeel als energetisch. Een healing neemt blokkades weg op elk van deze niveaus waardoor jouw energie sneller en hoger pulseert. Je ervaart een enorme rust. Fysische klachten minderen of verdwijnen, emoties worden gestabiliseerd, en je zal in sneltempo groeien naar een hoger bewustzijn.
  • Ontwikkelen van je intuïtie aan de hand van praktische oefeningen