Alles over healing, bewustzijn, kaartleggen, workshops

Helen door schaduwwerk: spiegeling en projectie

Helen door schaduwwerk: spiegeling en projectie

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat is er met mij aan de hand? Als je dat wil weten, dan moet je durven in jezelf te kijken, op zoek naar je schaduw. Schaduwwerk is een middel om grip te krijgen op onze onbewuste delen. Onze schaduwdelen zijn alle delen van onszelf die we (onbewust) proberen te verbergen of ontkennen, omdat ze niet acceptabel zijn en ons beschamen. Omdat we proberen deze ‘negatieve’ delen van onze persoonlijkheid te verbergen, belanden ze ergens in ons onderbewuste waar ze ons de boodschap geven dat we niet deugen en dat er iets mis is met ons.

Door middel van weerspiegeling projecteren we onze innerlijke angsten, negatieve en positieve karaktereigenschappen op onze buitenwereld. Projectie is een onvrijwillige overdracht van ons eigen onbewuste gedrag op anderen. Je trekt via de Wet van de Aantrekkingskracht juist die mensen en situaties aan die een spiegel zijn van een aspect van jezelf dat je ontkent en niet accepteert. Een ‘onvolkomenheid’ in de ander activeert een aspect van jezelf dat om onze aandacht vraagt. We zien dus in de ander wat we zelf in ons hebben.

Ik geef telkens een stukje theorie, onderbouwd met praktische oefeningen en meditaties. Een genezingsproces is een transformatieproces, maar ik kan je wel beloven dat deze ontdekkingsreis de moeite waard zal zijn! Ik maak er een interactieve workshop van, zodat je ‘in-zicht’ verkrijgt in je schaduwdelen en onderbewuste blokkades.

Verloop van de workshop:

Deel I: Onze innerlijke schaduw. Datum nader te bepalen.

In Deel I duiken we in onszelf om onze schaduwdelen aan het licht te brengen. Want in de schaduw ligt de sleutel. Onderdrukte gevoelens zijn schadelijk en hinderen ons in het verwezenlijken van onze dromen. We leren wat projectie en spiegeling is, en hoe de Wet van de Aantrekking ons helpt om onszelf beter te leren kennen met alle positieve en negatieve eigenschappen. We leren onderscheid te maken tussen de donkere schaduw en de lichte schaduw.

Door middel van oefeningen, opdrachten en meditaties leid ik je door je schaduwdelen om deze aan het licht te brengen en te integreren. We gaan op zoek naar het geschenk en de wijsheid van je zogenaamde negatieve (én positieve) eigenschappen, we onderzoeken onze vaak destructieve oordelen over onszelf, en we gaan onze waarneming (leren) veranderen. Het uiteindelijke doel is om het remmend en hinderend deel van onze schaduw te verkleinen, blokkades te overwinnen, vrede te sluiten met onszelf en de vrijheid te ervaren om gewoon jezelf te zijn!

Deel II: De schaduw van ons levensverhaal. Datum nader te bepalen.

Ook ons persoonlijk levensverhaal bevat een schaduw. De conclusies die we trekken uit ons levens’drama’ worden onze (onbewuste) schaduwovertuigingen waarin telkens een terugkerend thema verborgen ligt. Maar ons persoonlijk drama bevat ook wijsheid. Daarom gaan we op zoek naar de trauma’s, de drama’s en de pijn uit ons verleden om hieruit de levensles(sen) te trekken. We zetten de pijn om in een zegening. Want niet verwerkte pijn trekt via de Wet van de Aantrekkinsgkracht mensen en situaties aan die een spiegel zijn van onze (onbewuste) overtuigingen over onszelf.

Ik begeleid je door je mysterieuze levensverhaal om belangrijke schaduwovertuigingen aan het licht te brengen, we onderzoeken onze gedachten en gevoelens en we gaan op zoek naar de zegening(en) uit onze traumatische, pijnlijke gebeurtenissen. We verzoenen ons met ons levensdrama, we trekken ons karmische balans in evenwicht, we vergeven onszelf en anderen, en we ontdekken onze unieke kracht die verborgen zit in ons levensverhaal!

Prijs:

130,00€

Inbegrepen:

  • Powerpoint presentatie als visuele begeleiding.
  • Drank: Koffie, thee, water.

Praktisch:

Online deelname mogelijk via Skype. Ik bezorg je een link om in te loggen. Ik deel de PowerPoint online zodat je mee kan volgen. 

Gelieve op voorhand je deelname te bevestigen via mail naar nathalie@brugtussentweewerelden.be of telefonisch op 0468/22.53.62.

Plaatsen zijn beperkt. Je plaatsje is gereserveerd bij betaling van 65€ voorschot op rekeningnummer BE52 7350 4743 5109 met vermelding ‘WS schaduwwerk’. Het saldo van 65€ betaal je voor aanvang van de workshop per overschrijving of ter plaatse (cash/bankapp).

Een eerste kennismaking is zo gebeurd. Ik besef dat het soms moed vraagt om voor de eerste maal over uw situatie te praten. Daarom is het mijn taak om u gerust te stellen, u te adviseren en persoonlijk te begeleiden.
Ik hoor het graag!