+31468225362 nathalie@equivida.be

Brug naar Intuïtief Bewustzijn

Lariks (Larch): minderwaardigheidgevoel

Lariks is de remedie die wordt gebruikt bij minderwaardigheidsgevoelens en –complexen. Je kampt met een gebrek aan zelfvertrouwen en je voelt je moedeloos door de verwachting toch te zullen falen. Je durft niets te ondernemen of je zet je nooit volledig in om te slagen omdat je ervan uitgaat dat je het toch niet kan. Je legt de lat niet te hoog om geen teleurstelling te moeten oplopen.

Den (Pine): schuldgevoel, zelfkritiek

Den wordt ingezet bij schuldgevoelens, zelfverwijt en zelfkritiek. Je geeft jezelf gemakkelijk de schuld wanneer iets misloopt, om iets wat je hebt gedaan of nagelaten hebt te doen. Je hebt een overdreven verantwoordelijkheidsgevoel waardoor je je zich snel schuldig voelt wanneer er iets verkeerd loopt. Voor diegene vol zelfkritiek. Zelfs wanneer je succes hebt, vind je nog dat je het beter hadden kunnen doen.

Iep (Elm): tijdelijke inzinking

Iep kan gebruikt worden bij het gevoel bestormd te worden door verantwoordelijkheden en daar niet dadelijk aan te kunnen beantwoorden. Je voelt je uitgeput door het gevoel dat je taken je krachten te boven gaan. Je kunt geen prioriteiten meer stellen. Je leeft je te ernstig in je engagementen in. De remedie voor mensen waaraan langs alle kanten getrokken worden, waarop iedereen een  beroep doet. De remedie bij burn-out.

Tamme Kastanje (Sweet Chestnut): smart, lijden

Tamme kastanje is de depressieremedie bij uiterste smart, lijden en angst, bij vreselijke en ontzettende wanhoop in ziel en gemoed. Je hebt al zoveel tegenslagen en mislukkingen te verwerken gekregen en veel geprobeerd om alles ten goede te keren, maar toch volgt de ene desillusie op de andere. Gevoelens van met de rug tegen de muur te staan, van innerlijke leegte, van de toestand niet langer meer aan te kunnen en te gaan breken. Voor die momenten waarop alles ondraaglijk is, wanneer je het gevoel hebt dat het lichaam of de geest de grens bereikt heeft van zijn uithoudingsvermogen, en zal breken.

Vogelmelk (Star of Bethlehem): ontroostbaarheid

Vogelmelk is de remedie die wordt ingezet bij trauma’s en traumaverwerking, schok en shock. Je ontdekt op een schokkende, pijnlijke en verscheurende manier dat mensen je vertrouwen beschamen of misbruiken. In situaties waarin je je laat meeslepen door je verdriet, wanneer je bij de gedachte aan wat gebeurd is begint te wenen, ook al is het lang geleden of wanneer wonden maar niet willen helen of traumatische gebeurtenissen uit het verleden door omstandigheden weer naar boven komen. Troost en hulp van anderen afweren uit angst dat ook hun motieven niet zuiver zijn en ze je ooit pijn zullen doen.

Wilg (Willow): verbittering

Wilg wordt gebruikt bij verbittering. Opgekropte gevoelens van ontgoocheling slaan om in verbittering: je ziet het niet meer zitten en wordt passief of gaat tegenwerken. Je voelt je verbitterd door de gang van zaken, en je bent ontgoocheld in anderen. Je vindt dat je engagement niet resulteert in wat je had verwacht en je wil er niet langer moeite, tijd, energie of geld in investeren. Je beklaagt jezelf, maar legt de schuld bij een ander. Je hebt tegenslagen gekend en je bent hierdoor verbitterd. Je vindt dat je zoveel moeilijkheden niet hebt verdiend, dat het onrechtvaardig is.

Eik (Oak): strijd, perfectionisme

Eik is het archetype van de ploeteraar: wanhopig in de weer en nooit van plan om op te geven. Je voelt je zeer sterk geëngageerd, waardoor niets meer kan gerelativeerd worden en alles zwaar en lastig wordt. Je hebt een extreem plichts- en verantwoordelijkheidgevoel, waarbij opgeven persoonlijke smaad zou betekenen. Je vecht tegen vermoeidheid en spanning, je neemt nooit rust, je raakt overwerkt, maar je verbijt en ontkent de pijn en vermoeidheid. Je concentreert je enkel en alleen op je doel, waardoor rust en ontspanning aanvoelen als plichtsverzuim.

Appel (Crab Apple): overmatige aandacht

Appel wordt ingezet bij overmatige aandacht voor een klein detail. Je vindt in ieder geheel wel een klein element dat je niet goed ziet zitten, dat je stoort, en daar raak je op gefixeerd omdat je dat ‘slecht’ (onaangenaam) vindt. Voortdurend kan je iets aanwijzen dat veranderd moet worden en daaraan de schuld geven dat ‘alles’ verkeerd loopt. Je verliest het geheel uit het oog, omdat je je blijft storen aan een detail.

Appel is ook de ‘reinigingsremedie’ voor een mentale en lichamelijke reiniging. Je hebt het gevoel onrein te zijn, je hebt een afkeer van je lichaam, je maakt je druk in kleinigheden (bijv. een grijs haar, een puist). Appel zorgt er ook voor dat het lichaam zich van  schadelijke stoffen ontdoet.