+31468225362 nathalie@equivida.be

Brug naar Intuïtief Bewustzijn

Bosrank (Clematis): dromerigheid

Bosrank wordt gebruikt bij afwezigheid en onoplettendheid. Je bent dromerig, verward, verstrooid, onhandig, onpraktisch.

Je houdt van alleen zijn en je vermijdt ongewenste situaties door je af te zonderen. Je leeft graag op een roze wolk, dromend van een betere toekomst. Je leeft in een fantasiewereld, zodat de werkelijkheid minder hard is.

Kamperfoelie (Honeysuckle): heimwee

Kamperfoelie is de remedie waarbij je een sterke heimwee voelt naar het verleden. Je koestert het idee dat vroeger alles beter was.

Je voelt je verscheurd omdat het verleden niet kan worden losgelaten en je de actuele toestand niet kan aanvaarden. Je hebt moeite met verandering en je zit gevangen in gewoontepatronen. Remedie voor nieuwe fasen in het leven waarbij afscheid moet kunnen genomen worden en tegelijkertijd het onbekende moet verkend worden.

Hondsroos (Wild Rose): berusting, lijdzaamheid

Een hondsroos toestand is een niet zo voor de hand liggende toestand. Schijnbaar is immers niets aan de hand. Je klaagt nergens over, maar je windt je ook nergens meer over op. Alles gaat ‘redelijk’, niet goed en niet slecht. Je bent stilgevallen, niet meer gemotiveerd, initiatiefloos. Je vindt geen plezier meer in de kleine dingen van het leven. Er is niets meer dat je uitdaagt of oppept. Je berust, je legt je zonder morren neer bij een bestaande toestand.

Olijf (Olive): uitputting door onvrede

Olijf wordt ingezet bij lichamelijke en/of geestelijke uitputting, extreme vermoeidheid. Je bent zo moe en uitgeput, dat je je nog maar voor weinig of niets kan interesseren. Veel energie wordt verloren in de onvrede met de gang van zaken, waardoor het dagelijkse leven een zware taak wordt waarvoor je geen belangstelling meer kunt opbrengen. Je zit door je reserves, gaat doodmoe slapen en staat doodmoe op.

Paardenkastanje (White Chestnut): gepieker

Paardenkastanje is de remedie tegen piekeren. Je hebt last van ongewenste gedachten, onophoudelijk en irritant. Voortdurende zorgen en piekergedachten vermoeien het gemoed. Bezorgdheid en slapeloosheid door onafgebroken gedachtestromen. Herkauwen van gesprekken en gebeurtenissen, waarbij je achteraf meent te weten wat je had moeten zeggen of doen, brengen een gevoel van onvrede in jezelf teweeg. Piekerigheid en de neiging tot het achteraf reconstrueren van voorvallen.

Herik (Mustard): somberheid

Herik is een depressieremedie. Je voelt je somber en droevig zonder aanwijsbare oorzaak, neerslachtig, triest. Het lijkt alsof er geen reden of verklaring is voor het conflict binnen jezelf, maar de oorzaak van het conflict heb je proberen te verdringen door je volledig te concentreren op je dagelijkse bezigheden. De oorzaak is altijd onverwerkt verdriet, onverwerkte gebeurtenissen. Door een probleem op de lange baan te schuiven, lieg je je voor dat het allemaal wel zal koelen zonder te blazen. Het blijft echter wel op de maag liggen en komt op de meest ongelegen momenten de aandacht opeisen.

Knop van de paardekastanje of Kastanjeknop (Chestnut Bud): innerlijke haast

De kastanjeknop is de remedie die wordt gebruikt bij innerlijke haast. Je gaat te snel aan ervaringen voorbij, je bent snel afgeleid waardoor je maar gedeeltelijk profijt trekt uit lessen en ervaringen. Je leert niet uit eerder gemaakte fouten en je loopt steeds weer in dezelfde valkuil. Je trekt voorbarige en verkeerde conclusies omdat je uit halve feiten en halve waarheden nooit iets in een volledige context kan plaatsen. Je springt van het ene onderwerp naar het andere. Je draagt geen enkele verantwoordelijkheid, want het is altijd de schuld van anderen.