+31468225362 nathalie@equivida.be

Brug naar Intuïtief Bewustzijn

Cichorei (Chicory): manipulatie

Cichorei wordt ingezet bij betweterigheid en manipulatief gedrag. Uit zelfzucht grijp je voortdurend in het lot van anderen in, zonder rekening te houden met hun eigenheid, visie en verwachtingen. Je voelt je snel gekwetst en afgewezen wanneer anderen niet doen wat jij hen aanraadt of opdringt. Je merkt onmiddellijk op wat de ander fout doet en je voelt je verplicht hen daar opmerkzaam op te maken. Je tracht je gelijk te halen door op anderen hun geweten in te spelen. 

Ijzerhard (Vervain): overtuigingskracht

Ijzerhard is de remedie bij een te sterke overtuigingskracht. Je gaat zo ver in je overtuigingen, idealen en ambities dat je gespannen raakt. Je bent rotsvast overtuigd van je eigen gelijk. Onverdraagzaam en onverzettelijk ploeter je voor een ideaal, geloof of ambitie.

Je raakt ontgoocheld, ontmoedigd en teleurgesteld wanneer je overtuigingen geen ingang vinden, maar dat zal je niet beletten met nog meer ijver en inzet je idealen te blijven verkondigen op een manier die anderen wel moeten begrijpen. Je hebt de oncontroleerbare neiging om anderen te overtuigen van je eigen ideeën.

Wijnstok (Vine): dwingend karakter

Wijnstok wordt gebruikt bij het dwingen van anderen tot handelen volgens eigen inzichten. Je bent zo overtuigd van je eigen gelijk, dat je moeite hebt om je voor te stellen dat anderen ook nog een mening hebben, ook al is die misschien even juist of misschien nog juister dan de jouwe. Je bent bekwaam genoeg, zelfverzekerd, maar niet in staat de ander in zijn waarde te laten. Je bent onbuigzaam en overheersend, en absoluut overtuigd van de juistheid en het nut van je eigen opvattingen en regels. Je kampt met angst dat je invloed en macht zouden verbrokkelen of in vraag gesteld worden als je een duimbreed zou toegeven.

Beuk (Beech): kritiek, onverdraagzaamheid

Beuk is de remedie bij onverdraagzaamheid en de neiging tot het geven van kritiek. Je doet weinig pogingen om je in te leven in anderen en je ziet in alles vooral de tekortkomingen en de zwakke punten. Je bent niet in staat het goede in iets te zien wanneer het volgens je eigen normen niet ‘volmaakt’ is. Je neigt naar vooringenomenheid, gelijkhebberij en hoogmoed. Je neemt niet snel genoegen met een uitleg, maar wil precies horen wat je zelf al vermoedde, dacht of geloofde. Je wilt eigenlijk heel graag harmonie, maar omwille van je kritiek stoot je anderen af.

Bronwater (Rock Water): voorbeeldfunctie

Bronwater wordt ingezet bij een sterke wens om door anderen tot voorbeeld genomen te worden en erkend te worden als leraar, deskundige of als onfeilbaar persoon. Je hebt een grote nood aan bevestiging van het eigen gelijk door anderen. Je vindt oprecht van jezelf dat je een toonbeeld en voorbeeld voor anderen moet zijn. Je legt de lat voor jezelf heel hoog en beschouwt het hebben van volgelingen als het ultieme bewijs dat je op de goede weg bent. Je stelt graag wetten, regels en dogma’s op en doktert methodes uit om gelukkig te worden, om gezond te blijven, onsterfelijk te worden en dies meer. Voor de resolute, radicale en onverzettelijke mens in zo’n extreem statisch denkproces vond Bach geen bloem, maar bronwater als remedie. Alleen water is immers in staat de hardste steen tot stof te verpulveren.