+31468225362 nathalie@equivida.be

Brug naar Intuïtief Bewustzijn

Agrimonie (Agrimony): Gebrek aan assertiviteit

Agrimonie is de remedie voor mensen die niet assertief genoeg zijn. Je doet je onbekommerd voor, maar van binnen is het vaak een vulkaan van tegenstrijdige gedachten en onrust. Je houdt je zorgen tegen elke prijs verborgen en zoekt in gezelschap afleiding om je problemen te vergeten. Je gaat conflict uit de weg, omdat je heel gevoelig bent voor spanningen en een grote behoefte hebt aan harmonie. Je bent overal bekend om je goede humeur, maar wanneer je alleen bent komen de rusteloosheid, het knagende gevoel van ontoereikendheid en gemis naar boven.

Duizendguldenkruid (Centaury): zucht naar zelfwaardering

Duizendguldenkruid wordt ingezet bij een hang naar zelfwaardering. Je bent een teruggetrokken persoon, gemakkelijk te overtuigen en te imponeren. Je bent niet in staat op eigen benen te staan, je kunt geen nee zeggen en laat je gebruiken. Je laat je door anderen ideeën en meningen aanpraten. Vanuit een grote hang naar geborgenheid, bevestiging, schouderklopjes en vriendschappelijkheid ben je bereid je eigen principes op te geven. Je bent bijzonder hulpvaardig, maar voelt je snel afgewezen en hunkert naar erkenning. . Willoos doe je wat andere mensen van je verlangen, uit angst zelf afgewezen te worden. De diepere oorzaak hiervan is een diep verlangen naar erkenning en liefde van anderen.

Walnoot (Walnut): eigenzinnigheid

Walnoot is de remedie bij onstandvastigheid. Onder invloed van het enthousiasme of de mening van anderen laat je je verleiden de eigen ideeën of plannen te verloochenen. Je bent onbekwaam om je eigen verantwoorde keuzen vol te houden. De remedie voor mensen die niet tegen sterkere persoonlijkheden opkunnen en op cruciale momenten toegeven aan druk van buitenaf. Je laat je door anderen tegengehouden bij een nieuwe stap of een beslissing. Daardoor ga je twijfelen over de juistheid van je beslissing en is je inzet te wankelmoedig en te tweeslachtig om jezelf volledig te geven of door je nieuwe omgeving aanvaard te worden. Je komt onstandvastig over door op beslissingen en eerder gemaakte keuzen of beloften terug te komen.

Hulst (Holly): hebzucht

Hulst wordt gebruikt bij een te sterke bezitsdrang en overdreven assertiviteit en agressiviteit om toch maar zeker te zijn dat je krijgt ‘waar je recht op hebt’. Je beoordeelt alles in functie van bezit (partner, kinderen, familie…) en waarde waardoor extreme gevoelens van wraak of achterdocht de kop opsteken. Je bent jaloers op anderen die meer hebben. Je liegt en bedriegt om gedaan te krijgen wat je wilt. Je wil niets missen of verliezen en je voelt je snel benadeeld, geviseerd of bedreigd. Je hebt het gevoel dat alles en iedereen tegen jou gekeerd is, hetgeen je zowel angstig als oneerlijk maakt.