+31468225362 nathalie@equivida.be

Brug naar Intuïtief Bewustzijn

Kaartleggen met Lenormand

Deze workshop is voor iedereen die wil leren kaartleggen met de Lenormand kaarten. Voorkennis is niet nodig.


Inhoud:

 • Ontstaan van de kaarten: Wie is Mlle Lenormand?
 • Inleiding van de kaarten: De vier kleuren harten, klavers, ruiten, schoppen en de hofkaarten.
 • De betekenis van de 36 kaarten: de theorie begeleid ik met praktische voorbeelden.
 • Verschillende legpatronen, inclusief de uitgebreide legging om een compleet overzicht te hebben van verleden – heden – toekomst.
 • Do’s en don’ts van kaartleggen.

Kaartleggen is een intuïtieve kunst, dus we ontwikkelen tegelijk onze intuïtie. De kaarten zijn een handig hulpmiddel bij het verkrijgen van inzicht in onszelf, in anderen, in de dingen die we meemaken in het leven en wat ons nog te wachten staat. Op die manier kunnen kaarten zin en betekenis geven aan ons leven.


Datum: Zaterdag 26/11/2022 van 14.00u tot 17.00u


Prijs p.p : 95€


Inbegrepen:

 • Boekje originele Lenormand kaarten.
 • Drank: Koffie, thee, water.

Verloop van de workshop:
We starten stipt om 14.00u. Ik start met een korte inleiding betreft de vier kleuren. Nadien volgt een uitvoerige bespreking van alle betekenissen van de 36 Lenormand kaarten. Rond 15.15u geef ik 10 minuutjes tot een kwartiertje pauze. Vanaf 15.30u tot 17.00u vliegen we er direct in en gaan over tot het praktisch kaartleggen. Jij stelt de vragen gebaseerd op jouw persoonlijke situatie en ik begeleid je hierin. Een drietal kaartleggingen zijn dus inbegrepen!

Praktisch:

Gelieve op voorhand je deelname te bevestigen via mail naar nathalie@brugtussentweewerelden.be , telefonisch op 0468/22.53.62 of via het contactformulier.

Plaatsen zijn beperkt. Je deelname is pas definitief bij betaling van een voorschot (45€) op rekeningnummer BE52 7350 4743 5109 met vermelding ‘Cursus Lenormand’. 50€ dient te worden betaald voor aanvang van de cursus per overschrijving of ter plaatse (cash of bankapp).

Kaartleggen met Tarot

Deze cursus is voor iedereen die wil leren kaartleggen met Tarot. Voorkennis is niet nodig.

Een reis door de Tarot leidt tot een ware ontdekkingsreis van jezelf. De Tarot is de brug tussen hemel en aarde, tussen ons onderbewuste en ons bovenbewuste, om zo door te dringen tot de kern van jezelf. De Tarot omschrijft heel helder de verschillende fasen van groei naar een hoger niveau van bewustzijn. De Tarot leidt ons doorheen levenservaringen als een soort inwijdingsweg naar wie we in de kern zijn, onze werkelijke Ik. Zo worden we ons bewust van onze levenslessen waardoor we spiritueel groeien en ons kunnen ‘ont-wikkelen’ tot ons Hogere Zelf.

Kaartleggen is een intuïtieve kunst, dus we ontwikkelen tegelijk onze intuïtie. De kaarten zijn een handig hulpmiddel bij het verkrijgen van inzicht in onszelf, in anderen, in de dingen die we meemaken in het leven en wat ons nog te wachten staat. Op die manier kunnen kaarten zin en betekenis geven aan ons leven.


Data: De workshop is opgesplitst in vier delen van drie uur.

Deel 1: Inleiding van de kaarten + Staven en Kelken d.d. zaterdag 8/10/22 van 14.00u tot 17.00u

Inleiding van de kaarten:

 • Ontstaansgeschiedenis van de Tarot.
 • Betekenis van de Grote Arcana.
 • Betekenis van de vier elementen staven (vuur), kelken (water), zwaarden (lucht), pentakels (aarde) van de Kleine Arcana. De Kleine Arcana verwijst naar alledaagse gebeurtenissen. Elk element is ingedeeld van aas tot tien en de hofkaarten schildknaap, ridder, koningin en koning.
 • Numerologie: Een basiskennis numerologie is noodzakelijk om de betekenis van de nummers van de kaarten te begrijpen.

Staven en Kelken van de Kleine Arcana: Uitleg over de symboliek van de afbeeldingen en de betekenis van deze kaarten uit de Kleine Arcana.


Deel 2: Zwaarden en Pentakels d.d. zaterdag 22/10/22 van 14.00u tot 17.00u

Zwaarden en Pentakels van de Kleine Arcana: Uitleg over de symboliek van de afbeeldingen en de betekenis van deze kaarten uit de Kleine Arcana.

De Grote Temperamententest om je eigen karakter te bepalen aan de hand van de vier elementen aarde, water, vuur en lucht die corresponderen met de vier kleuren van de Kleine Arcana.


Deel 3: De Grote Arcana d.d. zaterdag 29/10/22 van 14.00u tot 17.00u

Uitleg over de prachtige symboliek van de afbeeldingen en de betekenis van de 22 kaarten uit de Grote Arcana. De Grote Arcana verwijst naar belangrijke gebeurtenissen in het leven (transformatiefasen) en naar de verschillende levensfasen van de geboorte tot de dood.


Deel 4: Legpatronen, do’s en don’ts, ritueel en praktijk d.d. zaterdag 19/11/22 van 14.00u tot 17.00u

Bespreking van 7 verschillende legpatronen en het veelgebruikte Keltisch Kruis. Ik leg ook de do’s en don’ts van kaartleggen uit. We vliegen er al direct in met het kaartleggen nu we alle kaarten kennen. Jij stelt de vragen gebaseerd op jouw persoonlijke situatie en ik begeleid je hierin. Een drietal kaartleggingen zijn dus inbegrepen!

Als afsluiting doen we een ritueel gebaseerd op de vier elementen vuur, water, lucht en aarde die corresponderen met de indeling van de Kleine Arcana. Dit ritueel voeren we uit om je kaarten in te wijden, uit respect voor zowel de kaarten als de wijsheid die je hebt verkregen om jezelf en anderen te helpen.


Prijs p.p.: 300€.


Inbegrepen:

 • Boekje originele Tarot kaarten van Rider Waite.
 • Drank: Koffie, thee, water.


Praktisch:

Gelieve op voorhand je deelname te bevestigen via mail naar nathalie@brugtussentweewerelden.be , telefonisch op 0468/22.53.62, of via het contactformulier.
Plaatsen zijn beperkt. Je deelname is pas definitief bij overschrijving van 50€ voorschot op rekeningnummer BE52 7350 4743 5109 met vermelding ‘Cursus Tarot’. Het saldo betaal je voor aanvang van de workshop per overschrijving of ter plaatse.
Mogelijkheid om de zelfgeschreven cursus (206 pagina’s) aan te kopen. Ik heb deze cursus geschreven vanuit mijn jarenlange ervaring als kaartlegster met alle bovenstaande informatie zodat je thuis direct aan de slag kan gaan.

Boodschappen van je beschermengel

De ‘Hemel’ is druk bewoond met allerlei prachtige, Goddelijke wezens. Ik gebruik het woord ‘Hemel’, maar eigenlijk is dit verkeerd van mij. De hemel suggereert een plaats boven ons maar je hoeft niet letterlijk je gezicht naar de hemel te draaien om jouw Hemelse troepen te ‘zien’. Deze Goddelijke wezens zijn pure en zuivere trillende energie van een zeer hoge frequentie. Jouw hulptroepen bestaande uit engelen, gidsen en overleden dierbaren zijn er altijd. Het is onze taak om ze te verwelkomen in ons leven.

Iedereen heeft minstens één beschermengel. Je beschermengel heeft als taak boodschapper te zijn voor jou. De naam ‘engel’ komt van het Grieks woord ‘angelos’, wat boodschapper betekent. Het Hebreeuwse woord voor engel – ‘malach’ – betekent precies hetzelfde: een boodschapper. Ook heeft je beschermengel een beschermende en leidende functie. Vaak waarschuwt hij of zij. Engelen zijn er om je te helpen. Je beschermengel is een beetje je reisleider. Ze begeleiden je op subtiele of minder subtiele wijze. Als je begint te erkennen dat ze bestaan, zal je hun rol in je leven beginnen te voelen.

Hoewel deze liefdevolle wezens ontzettend graag met jou willen samenwerken, vragen ze van jouw kant wel toestemming om zich te openbaren in jouw leven. Altijd en overal kan jij hun hulp inschakelen: in je auto, op je werk, in de supermarkt, in je bed, op de wc,… In je pyjama of in smoking, het maakt allemaal niet uit. Vraag het gewoon! Zij zullen je als antwoord op je vraag tekens sturen (zie deel II) of ‘communiceren’ met jou via je subtiele zintuigen (zie deel III). Het is aan ons om ons bewustzijn naar een hoger niveau te tillen. En dat is het doel van deze workshop: jouw intuïtief bewustzijn ontwikkelen zodat je kan (leren) communiceren met je beschermengel!


De cursus is opgedeeld in drie delen:

Deel I: Intuïtie, de brug tussen jezelf en het Universum d.d. donderdag 17/11/22 van 18.30u tot 21.30u.

Jouw intuïtie is de brug tussen jezelf en de ‘communicatie’ met je beschermengel. Iedereen heeft een zekere mate van intuïtie. Maar we bestempelen het gemakkelijk als ‘toeval’ of een bizarre ingeving. Je moet leren jezelf open te stellen voor je innerlijk begeleidingssysteem. Als je dit deel van jezelf ontwikkelt, kun je dit natuurlijk kompas in je dagelijks leven gebruiken. Want intuïtie kan je helpen bij alle facetten van je leven, zowel in je privéleven als in je zakelijk leven, zowel bij het nemen van alledaagse beslissingen als bij het naderen van een kruispunt in je leven. Ik leer je je bewustzijn te ontwikkelen tot een hoger niveau. Ik leg de drie vormen van intuïtie uit, de functie en het doel van jouw intuïtie en de obstakels die je intuïtie kunnen blokkeren. Intuïtie is een proces in twee stappen: het ontvangen van indrukken én het interpreteren van deze – veelal symbolische – informatie. Ik begeleid je doorheen deze twee stappen met tal van praktische oefeningen. Zo ben je klaar om je intuïtie te gebruiken voor het interpreteren van de boodschappen van je beschermengel in het tweede deel.


Deel II: Tekens van je beschermengel d.d. donderdag 24/11/22 van 18.30u tot 21.30u.

Ik gebruik het woord ‘tekens’ van Boven om die boodschappen te omschrijven die afkomstig zijn van jouw beschermengel. Je beschermengel stuurt je antwoorden in de vorm van ‘tekens’ in deze materiële wereld. Een eerste belangrijk criterium van deze tekens is de ‘ongewoonheid’ wanneer ze zich voordoen. Een volgend criterium is je gevoel. De tekens triggeren je, je ‘voelt’ als het ware deze speciale interventie. Je beschermengel gebruikt alle mogelijke tekens via allerlei wegen om jouw aandacht te trekken. Je beschermengel communiceert in jouw taal – vaak symbolisch van aard – hoewel hij/zij soms ook gewoon hun eigen tekens sturen in de hoop dat jij deze ontcijfert en herkent. Er is steeds een connectie tussen jouw persoonlijke situatie en het teken dat je krijgt. En al deze tekens zijn perfect Goddelijk getimed, alsof jouw Hemels Team gewoon weet wanneer je behoefte hebt aan een boodschap.

In dit deel van de workshop ga ik dieper in op de verschillende soorten tekens die je zou kunnen krijgen om je te helpen bewust te worden van deze boodschappen en ze niet toe te schrijven aan louter toeval.   


Deel III: Innerlijke leiding van je beschermengel d.d. donderdag 08/12/22 van 18.30u tot 21.30u            

Nu je de externe tekens hebt leren opmerken, is er nog een manier waarop je beschermengel met jou communiceert: via je subtiele of ‘innerlijke’ zintuigen die corresponderen met je vijf fysieke zintuigen. Ik vestig je aandacht op je binnenwereld, je verbeelding, je gedachten en je gevoel. Ik deel een aantal weetjes waarop je moet letten om je persoonlijke intuïtieve communicatiestijl te leren kennen. Dit is een doe-workshop waarin je veel zal oefenen om contact te maken met je beschermengel. Je komt zelfs de naam van je beschermengel te weten!


Prijs: 195€ voor de drie workshops samen.
Betaling per workshop is mogelijk: 75€ per workshop.


Inbegrepen:

 • PowerPoint-presentatie als visuele begeleiding.
 • Drank: Koffie, thee, water.


Praktisch:

Online deelname mogelijk via Skype. Ik bezorg je een link om in te loggen. Ik deel de PowerPoint online zodat je mee kan volgen.

Gelieve op voorhand je deelname te bevestigen via pb, via mail naar nathalie@brugtussentweewerelden.be  of telefonisch op 0468/22.53.62.

Plaatsen zijn beperkt. Je plaatsje is gereserveerd bij betaling van een voorschot: 95€ voor de drie delen op rekeningnummer BE52 7350 4743 5109 met vermelding ‘WS Beschermengel’. Het saldo (100€ voor de drie delen) betaal je voor aanvang van de workshop per overschrijving of ter plaatse (cash of bankapp).

Contact met overleden dierbaren

Het overlijden van een geliefde dierbare laat je achter met een immense leegte, gemis en verdriet. Vroeg of laat moeten we afscheid nemen van onze dierbaren en dat doet pijn. Hoewel ons fysiek lichaam sterft, ‘leven’ we wel energetisch verder. De dood is slechts een overgang van een dichte energetische aardse werkelijkheid naar een hogere energetische werkelijkheid, een andere en hogere energievibratie. Je kan je geliefden niet meer knuffelen, je kan niet zomaar je telefoon even nemen om af te spreken, je blijft achter met vraagtekens, je voelt je eenzaam en verdrietig. Toch is er ‘leven’ na de dood. We ‘leven’ verder na dit leven, in een andere ‘dimensie’, een hogere energetische frequentie.

Mensen die je graag hebt gezien en waarmee je een liefdevolle verbinding hebt gehad in je leven, komen al eens goedendag zeggen, gewoon om je te laten weten dat ze bij je zijn en over je waken. Door hun aanwezigheid kenbaar te maken, willen ze je laten weten dat ze er nog steeds zijn. Ze willen helemaal niet dat je verdrietig bent. Ze leven immers op een plaats waar ze bevrijd zijn van hun eigen ego en zorgen, gehuld in licht en liefde. Ze hebben misschien nog wel ‘aardse’ zaken af te handelen. Dit kan een reden zijn waarom ze je bepaalde boodschappen sturen. Er zijn tal van redenen waarom overleden dierbaren contact met je proberen te maken. Ze willen je gewoon even ‘hallo’ zeggen, ze willen je laten weten dat ze er nog zijn. Of ze kampen met schuldgevoelens over bepaalde dingen die ze hebben gedaan of nagelaten hebben tijdens hun leven en vragen om vergeving voor hun daden. Of ze willen je advies geven over een bepaalde kwestie waarmee je worstelt.

Als ze plots ‘doorkomen’ of als ze je bepaalde boodschappen sturen, wees dan dankbaar. Sta open voor welke boodschap dan ook die ze je willen overbrengen. Jij zal het beste weten en aanvoelen wat ze je trachten te ‘zeggen’. En houd je vooral niet in om tegen hen te praten. Dit is een wederzijdse communicatielijn. Jij kan hen ook altijd vragen om je een duidelijk teken te sturen. Dit is dan ook het doel van mijn workshop: contact maken met overleden dierbaren. Je voelt je lichter, blij en dankbaar als je weet dat ze nog bij je zijn!

 

De cursus is opgedeeld in twee delen:

Deel I: Tekens van je overleden dierbaren d.d. zaterdag 15/10/2022 van 14.00u tot 17.00u   

Overleden dierbaren zoeken verschillende manieren om in contact te komen met hun geliefden die achterblijven. Eén van die manieren zijn de tekens die zij gebruiken om je te laten weten dat ze bij je zijn. Zij kunnen je zomaar een teken sturen tijdens je dagelijkse bezigheden, maar jij dient je wel bewust te zijn van deze onverwachte boodschappen. Je dierbaren kunnen je heel specifieke boodschappen sturen die dikwijls verbonden zijn aan hun persoonlijk leven of aan de band die jullie hebben. Je kan ook altijd om een teken vragen.

In dit deel van de workshop ga ik dieper in op de verschillende soorten tekens die je zou kunnen krijgen en waar je op moet letten. Want je zal – zeker in het begin – misschien moeite hebben om te geloven dat je overleden geliefde in staat is jou een boodschap te sturen. Na een tweetal weken komen we terug bijeen voor het tweede deel van de workshop. Deze periode kan je gebruiken om contact te maken met je overleden geliefde(n).

 

Deel II: Ervaringen delen, andere vormen van contact en algemene info d.d. zaterdag  05/11/22 van 14.00u tot 17.00u

In het tweede deel van mijn workshop delen we onze verhalen met elkaar. Uit ervaring weet ik dat je bijzondere en openbarende ervaringen kan hebben. Je zal misschien twijfelen of je contact met je dierbare(n) wel echt was, dat je het hebt ingebeeld, of dat de boodschap berust op toeval. Maar je kan ook zo versteld staan van de wonderbaarlijke ervaring dat je graag je verhaal wil vertellen aan lotgenoten.

Er zijn bovendien nog andere vormen van contact met dierbare overledenen die ik zal bespreken in het tweede deel van de workshop. Ik geef je nog wat meer informatie over de boodschappen die je kan krijgen van je geliefden, hun betrokkenheid bij ons leven, ziekte of een andere fysische/mentale aandoening, speciale dagen en tijdstippen,… Na deze tweedelige workshop zal je altijd en overal contact kunnen leggen je overleden dierbare(n).

 

Prijs: 130€ voor de twee workshops samen.
Betaling per workshop is mogelijk: 75€ per workshop.

 

Inbegrepen:

 • Powerpoint presentatie als visuele begeleiding.
 • Drank: Koffie, thee, water.


Praktisch:

Online deelname mogelijk via Skype. Ik bezorg je een link om in te loggen. Ik deel de PowerPoint online zodat je mee kan volgen.
Gelieve op voorhand je deelname te bevestigen via pb, via mail naar nathalie@brugtussentweewerelden.be  of telefonisch op 0468/22.53.62.
Plaatsen zijn beperkt. Je plaatsje is gereserveerd bij betaling van een voorschot: 60€ voor de twee delen op rekeningnummer BE52 7350 4743 5109 met vermelding ‘WS Contact overleden dierbaren’. Het saldo (70€ voor de twee delen) betaal je voor aanvang van de workshop per overschrijving of ter plaatse (cash of bankapp).

Schaduwwerk: spiegeling en projectie

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat is er met mij aan de hand? Als je dat wil weten, dan moet je durven in jezelf te kijken, op zoek naar je schaduw. Schaduwwerk is een middel om grip te krijgen op onze onbewuste delen. Onze schaduwdelen zijn alle delen van onszelf die we (onbewust) proberen te verbergen of ontkennen, omdat ze niet acceptabel zijn en ons beschamen. Omdat we proberen deze ‘negatieve’ delen van onze persoonlijkheid te verbergen, belanden ze ergens in ons onderbewuste waar ze ons de boodschap geven dat we niet deugen en dat er iets mis is met ons.

Door middel van weerspiegeling projecteren we onze innerlijke angsten, negatieve en positieve karaktereigenschappen op onze buitenwereld. Projectie is een onvrijwillige overdracht van ons eigen onbewuste gedrag op anderen. Je trekt via de Wet van de Aantrekkingskracht juist die mensen en situaties aan die een spiegel zijn van een aspect van jezelf dat je ontkent en niet accepteert. Een ‘onvolkomenheid’ in de ander activeert een aspect van jezelf dat om onze aandacht vraagt. We zien dus in de ander wat we zelf in ons hebben.

Ik geef telkens een stukje theorie, onderbouwd met praktische oefeningen en meditaties. Een genezingsproces is een transformatieproces, maar ik kan je wel beloven dat deze ontdekkingsreis de moeite waard zal zijn! Ik maak er een interactieve workshop van, zodat je ‘in-zicht’ verkrijgt in je schaduwdelen en onderbewuste blokkades.


De cursus is opgedeeld in twee delen:

Deel I: Onze innerlijke schaduw. Datum nader te bepalen.

In Deel I duiken we in onszelf om onze schaduwdelen aan het licht te brengen. Want in de schaduw ligt de sleutel. Onderdrukte gevoelens zijn schadelijk en hinderen ons in het verwezenlijken van onze dromen. We leren wat projectie en spiegeling is, en hoe de Wet van de Aantrekking ons helpt om onszelf beter te leren kennen met alle positieve en negatieve eigenschappen. We leren onderscheid te maken tussen de donkere schaduw en de lichte schaduw.

Door middel van oefeningen, opdrachten en meditaties leid ik je door je schaduwdelen om deze aan het licht te brengen en te integreren. We gaan op zoek naar het geschenk en de wijsheid van je zogenaamde negatieve (én positieve) eigenschappen, we onderzoeken onze vaak destructieve oordelen over onszelf, en we gaan onze waarneming (leren) veranderen. Het uiteindelijke doel is om het remmend en hinderend deel van onze schaduw te verkleinen, blokkades te overwinnen, vrede te sluiten met onszelf en de vrijheid te ervaren om gewoon jezelf te zijn!


Deel II: De schaduw van ons levensverhaal. Datum nader te bepalen.  

Ook ons persoonlijk levensverhaal bevat een schaduw. De conclusies die we trekken uit ons levens’drama’ worden onze (onbewuste) schaduwovertuigingen waarin telkens een terugkerend thema verborgen ligt. Maar ons persoonlijk drama bevat ook wijsheid. Daarom gaan we op zoek naar de trauma’s, de drama’s en de pijn uit ons verleden om hieruit de levensles(sen) te trekken. We zetten de pijn om in een zegening. Want niet verwerkte pijn trekt via de Wet van de Aantrekkinsgkracht mensen en situaties aan die een spiegel zijn van onze (onbewuste) overtuigingen over onszelf.

Ik begeleid je door je mysterieuze levensverhaal om belangrijke schaduwovertuigingen aan het licht te brengen, we onderzoeken onze gedachten en gevoelens en we gaan op zoek naar de zegening(en) uit onze traumatische, pijnlijke gebeurtenissen. We verzoenen ons met ons levensdrama, we trekken ons karmische balans in evenwicht, we vergeven onszelf en anderen, en we ontdekken onze unieke kracht die verborgen zit in ons levensverhaal!


Prijs: 130€ voor de twee workshops samen.
Deelname en betaling per workshop is mogelijk: 75€ per workshop.


Inbegrepen:

 • Powerpoint presentatie als visuele begeleiding.
 • Drank: Koffie, thee, water.

Praktisch:

Online deelname mogelijk via Skype. Ik bezorg je een link om in te loggen. Ik deel de PowerPoint online zodat je mee kan volgen. 
Gelieve op voorhand je deelname te bevestigen via pb, via mail naar nathalie@brugtussentweewerelden.be of telefonisch op 0468/22.53.62.
Plaatsen zijn beperkt. Je plaatsje is gereserveerd bij betaling van een voorschot: 60€ voor de 2 delen op rekeningnummer BE52 7350 4743 5109 met vermelding ‘WS schaduwwerk’. Het saldo (70€ voor de 2 delen) betaal je voor aanvang van de workshop per overschrijving of ter plaatse (cash/bankapp).